Disclaimer Supplementen.be

Disclaimer. Door deze website (supplementen.be) te bezoeken en / of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van website www.supplementen.be
De informatie op deze website is uitsluitend als algemene informatie bedoeld. Supplementen.be is niet aansprakelijk voor programmeer- of typefouten. Supplementen.be garandeert niet dat de website ononderbroken of foutloos zal functioneren of vrij van virussen is.

Het gebruiken van informatie
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten aangaande alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle logo’s, afbeeldingen / grafisch materiaal, teksten, enzovoort) berusten bij Supplementen.be. Het wordt niet gehonoreerd wanneer er informatie op deze website gekopieerd, download of op enigerlei wijze openbaar gemaakt wordt. Tevens is het niet toegestaan om de informatie op deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Supplementen.be over te verspreiden of te verveelvoudigen. Wat wel toegestaan is, is de informatie op deze website afdrukken dan wel downloaden voor je eigen, persoonlijke gebruik.

Productomschrijvingen op deze website
Eventuele claims, die bij producten dan wel artikelen gemaakt / geplaatst worden, kunnen niet gegarandeerd worden. Ook kunnen de beschreven resultaten verschillen van persoon tot persoon. Productomschrijvingen zijn niet geëvalueerd door enige overheidsinstelling. Daarom kunnen er geen medische claims aan ontleend worden.

Het recht dat van toepassing is
Op deze disclaimer én op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Supplementen.be (onderdeel van Supplementen B.V.).